DOKUMENTY DO POBRANIA

Wzory pism

Świadomi utrudnień z jakimi spotykają się w tej dynamicznie zmieniające się rzeczywistości zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, udostępniamy wzory pism gotowych do pobrania, które pomogą uczynić pierwszy krok w celu poprawy i stabilizacji Państwa sytuacji. 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie nieobjętym wzorami pism lub chcą przedstawić problem, który powinien być podjęty w kolejnym naszym wzorze, zapraszamy do kontaktu: kontakt@knslegal.pl

1. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

2. Odroczenie terminu zapłaty podatku.

3. Odroczenie terminu zapłaty ZUS.

4. Rozwiązanie najmu na czas określony w lokalach użytkowych i mieszkalnych.

5. Pismo dot. braku podstaw do naliczania kar umownych za opóźnienie.

6. Umowy roboty budowlane – odstąpienie.

8. Odstąpienie od umów ramowych.

7. Umowy najmu i leasingu maszyn i urządzeń – odstąpienie.

9. Informacja sens/sedno postępowania restrukturyzacyjnego i sanacyjnego.

10. Opinia o sile wyższej.

11. Opinia o zasadzie rebus sic stantibus.

12. Opinia o przestoju w pracy.

13. Zaproszenie do negocjacji – pismo z perspektywy wierzyciela.

Formularz kontaktowy

KONTAKT

Temat
Temat
Prawo rodzinne
Prawo gospodarcze
Inne

KNS MCB Adwokaci i Radcowie Prawni

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa

tel. 22 875 24 70 ; 22 654 12 30

fax. 22 825 40 95

sekretariat@knslegal.pl

biuro@nwsmcb.pl