KANCELARIA

Nasz zespół

SZYMON STUDZIŃSKI

adwokat / partner

Od 2011 r. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W Kancelarii zajmuje się postępowaniami spornymi oraz obsługą korporacyjną przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spornych postępowań sądowych oraz postępowań arbitrażowych. Reprezentuje klientów także w sprawach karnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zarówno jako obrońca, jak pełnomocnik pokrzywdzonych. Występuje przed sądami w sprawach o naruszenie dóbr osobistych czy zniesławienie.


W ramach działalności pro bono angażuje się w procesy sądowe reprezentując ruchy miejskie, czy też poszczególnych aktywistów.