KANCELARIA

Nasz zespół

ALEKSANDER HOŁUBOWSKI

adwokat / partner

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczył w międzynarodowych konkursach negocjacyjnych w Wiedniu i Paryżu. Dzięki stypendium studiował też na Uniwersytecie w Tartu. Absolwent letniej szkoły prawa na Uniwersytecie w Salzburgu oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego prowadzonej przez UJ wespół z Akademią Kijewsko-Mohylańską w Kijowie. Jako aplikant został laureatem ogólnopolskiego konkursu krasomówczego aplikantów adwokackich.


Specjalizuje się w postępowaniach spornych, zwłaszcza karnych, gdzie broni głównie w sprawach o przestępstwa narkotykowe oraz dotyczących przestępczości zorganizowanej. Autor publikacji z prawa karnego materialnego.